25 de novembre de 2010Des del PSC volem fer una crida a la rebel·lió
col·lectiva de la ciutadania contra la violència
de gènere: no podem consentir que
aquesta situació segueixi mantenint-se i hem
de posar, tots i totes, el nostre més enèrgic entestament
en trencar aquesta dinàmica criminal,
i protegir les víctimes. Totes les víctimes.
En aquest dia, les dones i els homes socialistes
volem mostrar el nostre reconeixement
al coratge i la valentia de tantes dones que,
dia a dia, aconsegueixen superar la por i les
barreres –psicològiques, socials, familiars, religioses...-
aixecades al llarg dels segles de dominació
masclista, per rebel·lar-se contra el
seu maltractador i dur-lo davant la Justícia.
Volem denunciar la vergonyant i criminal
campanya engegada per algunes persones
(recolzades per grups i mitjans de comunicació
ultraconservadors) que pretenen instal·lar
en la nostra societat la falsa idea que moltes
de les denúncies de maltractament que es
presenten són inventades, quan les dades demostren
tot el contrari.
En canvi, estem en el convenciment que avui
més que mai és necessària la complicitat de
tots els homes i totes les dones d’aquest país
per lluitar contra aquesta violència. Perquè el
problema és de tots i totes i no només de les
víctimes, essent també de tota la societat, el
deure de la denúncia. Si davant d’una agressió
girem el cap i callem, estem col·laborant a crear
espais d’impunitat per als agressors i a incrementar
el patiment de les víctimes, en la seva
majoria dones però també dels seus fills i filles.
En el transcurs de l’any, 581 dones i 42 nens i nenes
han estat assassinats per violència masclista,
10 d’aquestes dones a Catalunya. I es calcula que,
aproximadament, 800.000 nens i nenes pateixen,
en el seu entorn i amb gran intensitat, la violència
de gènere. Aquests i aquestes menors necessiten
una protecció especial i el recolzament de tota la
ciutadania per sortir de l’espiral de violència que
pateixen, han patit o patiran.
Sabem que els nens i les nenes que creixen
en aquestes llars pateixen seqüeles que poden
durar tota la vida. Disminució del rendiment
escolar, insomni, malsons, fòbies, ansietat,
agressivitat..., són només alguns dels símptomes
que presenten els i les menors que han
conviscut amb la violència de gènere. A més a
més, l’aprenentatge de models violents i rols
de gènere erronis poden conduir-los a repetir
aquestes conductes, tant en el paper de víctima
com en el d’agressor, amb la consegüent
reproducció de la violència de gènere.
La Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere que va
promulgar el Govern socialista de José Luís
Rodríguez Zapatero, el desembre de 2004, no
només protegeix les dones, sinó també aquestes
víctimes infantils de violència de gènere.
Com també ho fa la Llei pels drets de les dones
contra la violència masclista que el Parlament
de Catalunya va aprovar per unanimitat l’abril
de 2008, una llei pionera que ens ha permès
avançar en la creació de nous serveis i recursos
per protegir i atendre les víctimes i promoure’n
la seva autonomia: les dones i les seves criatures
tenen garantida la pensió que han de pagar les
ex-parelles, en cas d’impagament, amb la creació
del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions;
s’han posat en marxa 19 jutjats exclusius i
una Unitat de Valoració Forense Integral; estem
desplegant una xarxa de serveis que ja compta
amb 5 Centres d’Intervenció Especialitzada i 6
Serveis d’Acolliment Residencial. Hem millorat la
coordinació i cooperació entre administracions i
el finançament dels Serveis d’Informació i Atenció
a les Dones que el 2009 van atendre 24.000
dones, i hem format 20.000 joves per prevenir
les situacions de violència.
Però no n’hi ha prou amb la protecció institucional,
per molt que aquesta existeixi i sigui cada
cop més gran: la denúncia és l’única porta per
posar en marxa tot el sistema de protecció,
tant per a les dones com per al seu entorn. I
aquest any assistim a un trist escenari: la majoria
de les dones assassinades no havien denunciat
els seus maltractadors i, per tant, no havien
pogut ésser protegides. El silenci és el millor
còmplice dels maltractadors perquè els proporciona
la total impunitat i una àmplia llibertat
per cometre els seus brutals actes. Per això és
tan important la denúncia dels agressors.
Des del PSC volem fer una crida a la consciència
de tota la ciutadania d’aquest país per mobilitzar-
nos contra els maltractadors, perquè no
trobin cap escletxa d’impunitat per als seus terribles
actes.
Amb la lleialtat i coresponsabilitat de totes les
Administracions, amb la unitat de totes les forces
polítiques contra el maltractament assassí
i amb l’esforç i compromís de tots i totes aconseguirem
eradicar la violència de gènere.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
25 de novembre de 2010
. . .