21 d’octubre de 2009

1ª Assemblea ordinària de l'Agrupació de Viladecavalls del PSC

L'assistència és de 14 militants i obre l'Assemblea el 1r Secretari Antonio Navarro fent una valoració política dels esdeveniments des de maig del 2009 i sobre la situació actual del Consistori on l'actual alcaldessa va prometre auditories a la gestió municipal i a Viladecavalls multigestió i en l'últim ple no sol no es va parlar de les auditories, per part de cap força política, si no que malgrat reconèixer-se un deute del 102% a falta de diverses factures, s'aprova una pujada de salaris tant a l'equip de govern com a la resta de regidors.

Dulce Fernández, Secretària d'Organització, comunica l'alta de nous militants.

Pedro Ballesta, Secretari de Comissions Sectorials fa la presentació del programa de futur de l'Agrupació on s'expressen: els temps i les tasques a realitzar; reunions amb Associacions de Veïns i altres entitats del poble i la inauguració del Local del PSC a Viladecavalls, el qual es pretén que sigui un espai obert on es puguin desenvolupar diferents activitats, culturals o polítiques.També es fa repàs als treballs de les diferents Secretaries per entrar en l'últim tema de precs i preguntes i donar per finalitzada l'Assemblea.

Antonio Navarro
1er Secretari