23 de desembre de 2009

La gestió del 4rt Cinturó


El 11 de juliol de 1.985, la Generalitat de Catalunya aprova el Pla de Carreteres de Catalunya on inclou la construcció del IV Cinturó.

Des de la seva aprovació han estat moltes les veus que a favor o en contra s'han referit en multitud d'ocasions a la seva construcció, mentre des de la CECOT deien: “Era ja necessari 20 anys enrere”, els grups ecologistes estaven clarament en contra, Unió de Pagesos afirmava “el quart cinturó fragmenta el territori”.

Definitivament el IV Cinturó ja està en fase de construcció i Viladecavalls, que ja és un poble dispers en el qual els diferents barris estan allunyats del centre urbà, sofreix aquesta nova divisió.

Recordo que en un Ple de l'Ajuntament previ a una visita de l'Alcaldessa en el qual es demanava que assistissin més grups polítics a una reunió a Madrid amb el Secretari d'Estat d'Infraestructures Víctor Morlán i que va quedar desestimada, se li va adjudicar al IV Cinturó l'adjectiu de “castanya”, per tots els grups municipals i pels regidors no adscrits, però aquesta qualificació és a l'obra ja realitzada perquè pel que sembla se sap bé poc d'aquesta infraestructura, un grup polític opinava que: “si s'ha de fer que es faci, però que es faci bé”.

Des que el IV Cinturó es va aprovar, han passat diversos Alcaldes, vull pensar en Felix Farré, Sebastià Homs, Francisco García, com Alcalde accidental o regidor d'Urbanisme diversos mesos fins l'actual alcaldessa Regina Parellada, la meva pregunta és: Com s'ha gestionat aquesta construcció des de l'Ajuntament? Quines contraprestacions van negociar els nostres representants per a permetre una nova divisió de Viladecavalls?.

Hi ha col•lectius de veïns que voldrien veure les línies d'alta tensió de Can Trías soterrades, no es podrien haver soterrat conjuntament a la realització d'aquesta obra?. Amb la nova divisió del nostre poble i pensant que alguns barris es troben ja molt aïllats i és el cas de Can Corbera que tenen un dèficit preocupant d'accessos i sortides, únicament una, no es podria haver negociat accessos per a aquests veïns? I això com exemple.

Possiblement no se'ls havia ocorregut, aquestes o altres opcions, o pel complex que podrien resultar, algú va pensar que era millor deixar-lo estar. Aquestes conclusions em duen novament a preguntar-me: Per a què estem els polítics? On estaven els gestors que havien de dur aquestes negociacions?.

Un Alcalde o un polític en general, pel simple fet de ser-ho, no és millor persona que el seu veí, si no que vol treballar perquè el seu veí visqui en millors condicions, però per això també cal escoltar-lo i conèixer el que li preocupa i per això em costa comprendre com en una divisió tan gran com està sofrint Viladecavalls, no l'hem pogut utilitzar per a millorar altres infraestructures que pal•liessin aquesta nova barrera o fins i tot millorar les comunicacions entre diferents barris, això hagués costat treball o molt treball, però que econòmicament no hagués repercutit tant en el cost final del projecte i si molt en el nostre poble.

Si vull agrair a la nostra companya i diputada del PSC en el Congrés Dolors Puig, que, tal com s'ha publicat en els diferents periòdics comarcals, facilités a la nostra Alcaldessa una reunió amb el Secretari d'Estat de Planificació i Infraestructures Víctor Morlán, i fins i tot acompanyés a la representació municipal per a aconseguir un poc de claredat en tot aquest entramat, el socialistes estem per ajudar y per treballar per al poble, ara solament ens queda esperar les conclusions que des de l'Ajuntament tenen d'aquesta reunió.


Antonio Navarro
1er Secretari de l’Agrupació del PSC a Viladecavalls