14 de març de 2012

Retallades al transpor escolar a Viladecavalls

Si es fa una retallada sense escoltar o valorar les necessitats d’un poble provoca, no nomes indignació i incomprensió entre les persones o entitats afectades, també produeixen sensació d’impotència.


L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Roc Blanc de Viladecavalls, preocupada per el estat en que ha quedat el transport escolar en el nostre municipi, ha enviat una carta al Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. Rafael Ribó i han fet arribar una còpia a tots els grups polítics de l’Ajuntament de Viladecavalls, l’escrit diu el següent:"Al Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. Rafael Ribó:


Posem en el vostre coneixement que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya juntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, al començament de l’actual curs escolar van adreçar a les famílies que utilitzen el transport escolar a Viladecavalls (tant per venir a la nostra escola Roc Blanc com per anar a l’ Institut del nostre poble), una circular informant d’una reducció de l’assignació econòmica per aquest servei. Això va comportar un increment del 400% de la tarifa que venien pagant fins ara. Cada família ha hagut de pagar 265,5€ per alumne si volien continuar tenint aquest servei de transport.


A la mateixa circular se’ns van informar que es concertaria una reunió a primers de setembre amb representants de les AMPA i responsables dels centres educatius afectats. La nostra AMPA en cap moment va ser informada d’aquesta reunió que sembla que finalment no es va celebrar.


Segons el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal, el transport escolar a Viladecavalls no és obligatori però hem de recordar que som un municipi seccionat per una autovia i una autopista, amb nuclis de població molt dispersos i sense possibilitat d’utilitzar el transport públic per no coincidir els horaris amb els dels centres educatius. A més la normativa del transport escolar desenvolupada pel mateix Consell Comarcal contempla la possibilitat de que en el cas de que hi hagi municipis “amb particularitats geogràfiques o de dificultats de comunicació” es podrien mantenir aquestes ajudes pel transport escolar.


Per totes aquestes raons i recolzats per l’Ajuntament de Viladecavalls, la FAPAC i el nostre centre educatiu, demanem la vostra col•laboració com a Síndic de Greuges per a poder intermediar en aquest problema que afecta a moltes famílies del nostre municipi, ja que una part molt important dels nostres fills7filles necessiten d’aquest transport per poder anar a l’ Institut i a la nostra Escola.


Viladecavalls a 20 de gener de 2012"L’Educació es un dels pilars de la nostra societat i el Dret a l’educació es un Dret fonamental per el futur dels nostres fills i filles i per el futur de la nostra societat, per aquest motiu vull expressar el meu suport a aquesta iniciativa.


Antonio Navarro
PSC Viladecavalls