4 de novembre de 2009

Ple 29 d'Octubre del 2.009

Prèviament al Ple existia la novetat de la “no” convocatoria dels regidors no adscrits a la junta de portaveus, tal i com així ho anunciava un dels dos regidors no adscrits al seu Blog personal. Aquesta decisió va ser presa per part del Govern Municipal i reclolzada pel text del ROM i que confirma la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.
El PSC vol celebrar l'acord entre els grups polítics municipals per acceptar finalment als esmenats regidors en les reunions de Junta de Portaveus. En aquesta mateixa línia el PSC de Viladecavalls ha sol•licitat poder assistir a les reunions colegiades i tot i que el procés no està sent tan àgil, esperem poder tenir el mateix tracte i poder formar part d'aquestes reunions per poder treballar de més a prop pel nostre poble.
En els temes tractats en el Ple Municipal, celebrem la moció presentada pels grups de ICV i ERC proposant la realització d'auditories a Viladecavalls Multigestió i al propi Consistori des de l'any 2005 fins a l'actualitat, contant amb un plaç màxim de dos mesos per contractar l'empresa o empreses que així deguin realitzar dites auditories i que finalment va ser aprovada per unanimitat.
Per contra lamentem profundament que un altre vegada s'hagi obviat el tema de la crisis econòmica actual i trobem a faltar propostes que s'encaminin a realitzar polítiques socials que apostin per l'ajuda a les persones en situació d'atur en el municipi.

Antonio Navarro
1er Secretari