1 de juliol de 2011

Moció en defensa del CAP Ernest Lluch

Moció en defensa del CAP Ernest Lluch, que el Equip de Govern de l'Ajuntament de Viladecavalls va aportar al Ple Municipal per a la seva aprovació. L'aprovació es va realitzar per unanimitat.Moció:

"Atès la reunió mantinguda el passat 23 de juny entre el Alcalde i representants del Servei Català de la Salut en la que aquests últims van manifestar la decisió de tancar completament el CAP Ernest Lluch de Viladecavalls durant els mesos d’Agost i Setembre.Atès que, segons les explicacions dels representants del Servei Català de la Salut els usuaris i usuàries del CAP Ernest Lluch hauran de traslladar-se al CAP Rambla durant el mes d’agost i el CAP Oest el mes de setembre per tal de rebre atenció sanitària, amb els inconvenients de mobilitat que això suposarà.


Atès que la construcció del CAP Ernest Lluch va ser una realitat gràcies a llargues reivindicacions veïnals i institucionals.


Atès que la retallada pressupostària del Servei Català de la Salut i el tancament del CAP Ernest Lluch afectarà a les condicions de vida de més de 9.000 persones, usuaris i usuàries que deixaran de rebre una atenció sanitària de qualitat i proximitat com la que fins ara s’ha ofert al CAP Ernest Lluch.


Atès que el passat 29 de juny més de 300 persones van participar d’una concentració i posterior manifestació per mostrar el seu rebuig a les retallades anunciades en matèria de sanitat i al tancament del CAP Ernest Lluch.


Atès que la despesa social en sanitat no hauria de ser un simple apunt comptable sinó una inversió; i amb retallades d’aquest calat entenem que s’està atacant directament la cohesió social i la qualitat de vida del nostres veïns i veïnes.


El Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls acorda:


Primer.- Manifestar la preocupació del Consistori de Viladecavalls pel tancament del CAP Ernest Lluc durant els mesos d’agost i setembre, considerant el tancament durant aquest últim abusiu, tenint en compte la coincidència amb l’acabament del període vacacional i l’inici del nou curs.


Segon.- Requerir el manteniment i no qüestionament a llarg termini dels serveis sanitaris que es presten al CAP Ernest Lluch, com a únic Centre d’Atenció Primària del terme municipal de Viladecavalls.


Tercer.- Traslladar els presents acords al Director del Sector Sanitari del Vallès Occidental del CatSalut, al President de Mútua de Terrassa, al Director General de Mútua de Terrassa, al Director del Servei Català de la Salut (CatSalut), al Conseller de Salut i al President de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i efecte.


Viladecavalls, a 30 de juny de 2.011"